Met ingang van het schooljaar 2016-2017 gaan wij een stap verder in de samenwerking tussen Opvang en Onderwijs, door de oprichting van een nieuwe KDV groep, Ruimtevaarders 1. Een deel van de dag zal deze groep meedraaien op school, onder leiding van een vaste pedagogisch medewerker.

Informatierondes

Op woensdag 15 juni aanstaande hebben Moniek (pedagogisch medewerker) en Marjolein (unitleider opvang) twee informatierondes gepland voor ouders die geïnteresseerd zijn in deze vorm van opvang voor hun kind. Als u interesse hebt, bent u van harte welkom, zodat wij u er alles over kunnen vertellen en wij uw vragen kunnen beantwoorden. Aanmelden voor een informatieronde kan via dit formulier.