Kinderen ontwikkelen zich op cognitief, sociaal, emotioneel, motorisch, en creatief gebied. Binnen De Ruimte laten we kinderen met veel verschillende onderwerpen, activiteiten en werkvormen kennis maken zodat ze zich op deze vijf leergebieden breed kunnen ontwikkelen. De nadruk ligt op taal, lezen en rekenen. Deze vaardigheden zijn belangrijk om later succesvol de overstap te kunnen maken naar het Voortgezet Onderwijs. Een kind leert niet alleen op school maar ook thuis en tijdens eventuele opvang, activiteiten en hobby’s. Kinderen verschillen van elkaar in tempo, leerstijl, ontwikkelingsniveau en belangstelling. Onderzoek heeft aangetoond dat kinderen beter leren vanuit motivatie, betrokkenheid en vanuit de leerstijl van het kind. Daarom stemt De Ruimte het onderwijs af op de leerling in plaats van dat de leerling zich aan het onderwijs moet aanpassen.

Zelfbewustzijn, zelfstandig leren en samenwerken

We vinden het belangrijk dat ieder kind weet wat het al heeft geleerd , waar het sterk of minder sterk in is en dat het kan aangeven wat het nog meer wil leren. Dit proces wordt ondersteund door het werken met portfolio’s. Lees meer »

ICT en Mediawijs

De individuele leerreis van het kind is leidend voor de inrichting van ICT van het onderwijs De Ruimte. Denk bijvoorbeeld aan het plannen, aanbieden, toetsen, monitoren en bijstellen van de gepersonaliseerde leerrreizen. Lees meer »

Educatief partnerschap

Het individuele leertraject van een kind wordt individuele leerreis genoemd.
Ouders, school en kind werken samen. Ouders en school maken de kinderen in verschillende situaties mee. Het is daarom waardevol dat we elkaar kunnen aanvullen. Lees meer »