Als kinderen niet om 8.30 uur in de klas zijn en wij geen bericht van ouders hebben gehad, maken wij ons zorgen. Zij kunnen immers op straat lopen? Daarnaast is te laat komen niet alleen vervelend voor de kinderen zelf. Ook voor de andere leerlingen van de groep en de leerkracht is het storend als de les onderbroken wordt. Dit heeft ons doen besluiten het verzuimbeleid aan te scherpen. Ons doel is dat alle leerlingen veilig en op tijd op school zijn.