Tot nu toe zijn er rond de 60 poppetjes verkocht. Mocht u nog interesse hebben kan dat nog. De kinderen / ouders die een icoonpoppetje hebben gekocht gaan binnenkort starten met het schilderen. Hiervoor zijn 2 workshops nodig. De kinderen en soms ook ouders (als u dat hebt aangegeven) worden uitgenodigd. De data dat de workshops plaats vinden zijn:

  • 1 mei
  • 8 mei
  • 12 mei
  • 15 mei
  • 19 mei (voor de unit 1-2 en 3-4)
  • 29 mei

U krijgt nog te horen wanneer uw kind ( onder schooltijd) het incoonpoppetje gaat beschilderen.

Het hek wordt 16 juli tijdens het buurtfeest geplaatst. Daarbij kunnen vragen wij hulp van ouders heel goed gebruiken.