Direct contact? Bel: 036 - 76 71 688

De eerste Almeerse sterrenschool

De wereld overkomt je niet, maar maak je zelf. Op De Ruimte bieden wij elk kind de ruimte om te worden wie het is. Sterrenschool De Ruimte biedt Onderwijs, Opvang en gelegenheid voor Ontmoeting aan kinderen van 0 tot 13 jaar en aan buurtbewoners.

Wij zorgen voor écht goede begeleiding van uw kind

Binnen die setting staat IKC Sterrenschool De Ruimte ervoor dat elk kind zijn mogelijkheden optimaal leert benutten. De Ruimte biedt een gevarieerd en uitdagend aanbod aan activiteiten en werkvormen om daarmee het kind te helpen de eigen mogelijkheden te ontdekken en ontwikkelen. Zodat het kind weet wie hij is, wat hij kan en wat hij nog wil leren. Dat het kind leert de eigen talenten in te zetten voor anderen. In ons aanbod hebben we nadrukkelijk aandacht voor de vaardigheden die de 21ste eeuw van mensen vraagt.

We bieden een uitdagende leeromgeving waarin ieder kind wordt betrokken bij en medeverantwoordelijk wordt gemaakt voor het eigen leerproces. De Ruimte stemt het onderwijs af op de leerling.

Lees meer 

Vakantie en jaarplanning bekijken? Volg ons op social schools
Volgen via Social Schools