Direct contact? Bel: 036 - 76 71 688

Home > Sterrenschool de Ruimte

Sterrenschool de Ruimte Almere Poort

Sterrenschool de Ruimte is een Intergraal Kindcentrum met flexibele schooltijden. We zijn gesituateerd in een gebouw waar onderwijs, opvang, zorg & welzijn in één mogelijk wordt gemaakt. Wij willen uitblinken in taal, rekenen en lezen waarbij maatwerk voor uw kind van belang is. Daarnaast zoeken wij als IKC binding met onze partners en vooral de buurt. Meer over onderwijs, opvang of ontmoeting bij Sterrenschool De Ruimte?

Meer over onderwijs, opvang of ontmoeting bij Sterrenschool De RuimteWe bieden een uitdagende leeromgeving waarin ieder kind wordt betrokken bij en medeverantwoordelijk wordt gemaakt voor het eigen leerproces. De Ruimte stemt het onderwijs af op de leerling. Kinderen leren niet alleen op school, maar in alle situaties waarin zij komen. Daarom biedt IKC De Ruimte alle kinddiensten van 0 tot 13 jaar. Onder één dak, in één vertrouwde en veilige omgeving.

Laten we kennismakenLees ons magazine