Direct contact? Bel: 036 - 76 71 688

Home > Sterrenschool de Ruimte > Identiteit

Identiteit

Omdat Sterrenschool De Ruimte een samenwerkingsverband is met één gezamenlijke opdracht moeten we zoeken naar een visie en werkwijze rond het thema identiteit, waar alle participanten zich in kunnen herkennen. Als Integraal Kind Centrum vinden wij godsdienst of levensovertuiging belangrijk, maar wij kiezen niet voor één bepaalde godsdienst. Wij vinden het van belang dat opvattingen vanuit de verschillende levensbeschouwingen bespreekbaar zijn en we dragen dat in de dagelijkse praktijk uit. Openheid, belangstelling en respect zijn daarbij sleutelwoorden. Kortom, onze school heeft een interreligieus karakter. Deze basishouding geldt uiteraard ook voor verschillen in culturele of etnische achtergrond.

Om het interreligieuze karakter van de school vorm te geven, maken we gebruik van de methodiek Kleur. Deze methodiek geeft op eigentijdse wijze invulling aan de eigen identiteit. De lesmethode maakt gebruik van levensbeschouwing vanuit sociaal emotionele thema’s. Ook worden de christelijke feestdagen als Kerst en Pasen gevierd en wordt er aandacht besteed aan andere religieuze feesten zoals het Suikerfeest.