Direct contact? Bel: 036 - 76 71 688

Home > Sterrenschool de Ruimte > Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere gaat uit van een kwalitatief goede ondersteuning voor alle leerlingen op de reguliere scholen (de zogenaamde basisondersteuning). Mocht de onderwijsbehoefte van de leerling de basisondersteuning op de reguliere scholen overstijgen, kan de leerling gebruik maken van extra ondersteuning in de vorm van verschillende arrangementen.

Naast aanbod en mogelijkheden is in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) vastgelegd waar de grenzen van de school liggen. In het Wijkondersteuningsprofiel (WOP) staat hoe de afstemming binnen de wijk plaatsvindt. Als school delen wij, wanneer nodig, informatie over uw kind met Passend Onderwijs Almere. In dit hele proces worden ouders vanzelfsprekend betrokken en geïnformeerd.

passendonderwijs-almere.nl