Direct contact? Bel: 036 - 76 71 688

Home > Ontmoeting

Onderwijs, opvang en ontmoeting in hetzelfde gebouw

Onderwijs, opvang en ontmoeting in 1 gebouw“Sterrenschool De Ruimte is een Integraal Kind Centrum, kortweg IKC. We bieden onderwijs, opvang en ontmoeting in hetzelfde gebouw,” zo legt directeur Frank de Groot. “Heel simpel gezegd betekent het dat we 50 weken per jaar open zijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Onze openingstijden zijn van 7.00 tot 19.00 uur.”

Positief gedrag

Op de Ruimte werken we met PBS (Positive Behavior Support). Het is een schoolbrede manier van werken met kinderen, die zorgt voor een positief schoolklimaat. Er wordt gewerkt met heldere en gevisualiseerde gedragsverwachtingen die de leerlingen worden aangeleerd. Leerlingen kunnen munten verdienen als compliment op het nakomen van goed gedrag. Met deze beloning kan worden toegewerkt naar een groepsbeloning of schoolbeloning. We willen dat ook zichtbaar maken binnen de school, zodat ouders en andere betrokkenen weten waar we mee bezig zijn. Alle leerlingen van De Ruimte werken zodoende samen aan een veilige en positieve sfeer op school, vanuit de kernwaarden: respect, veiligheid en verantwoordelijkheid.

Flexibele vakanties

De Ruimte doet mee aan een pilot van het ministerie voor flexibele onderwijstijden. Wij hanteren flexibele vakanties. Zes weken kunnen flexibel worden opgenomen. Het gaat om de herfstvakantie, voorjaarsvakantie, twee weken in mei en de eerste en laatste week van de zomervakantie. We kijken goed of de aanvraag past bij het kind. Voor heel veel kinderen is het niet goed dat ze zes weken vakantie hebben, daarom werkt dit systeem heel prettig. Het experiment eindigt na schooljaar 2019-2020. De deelnemende scholen mogen echter in afgeslankte vorm doorgaan met het inzetten van de flexibele schoolvakantie, mits zij voldoen aan de daarvoor gestelde criteria vanuit het ministerie. Als school zijn we hard bezig om te voldoen aan die criteria.

Doorgaande lijn

Door goede samenwerking met Partou is er een doorgaande lijn voor kinderen vanaf 3 jaar die naar het basisonderwijs gaan. Met de peutergroep, de kinderopvang en groep 1 en 2 bereiden we thema’s voor. Kinderen van 3 jaar draaien als zij in er hun ontwikkeling aan toe zijn, al een aantal ochtenden in het onderwijs mee in de 3+ groep. De pedagogisch medewerker komt mee en ondersteunt de groep. Zo gebruik je elkaars expertise en dat komt de kinderen ten goede.

Rijk aanbod

Ons aanbod is zo divers mogelijk. Om dit tot stand te brengen, werken we samen met De Schoor, Stad & Natuur, Kleur in Cultuur en het wijkteam van de gemeente Almere. In school hebben we een Tech lab, Art lab en Green lab. Na schooltijd zijn er activiteiten waar kinderen aan deel kunnen nemen. Het is een rijke diversiteit aan activiteiten als sport, spel, kunst, dans, drama, natuur, techniek en koken. Dat maakt het onderwijs erg rijk. Deze mooie en moderne middelen worden ook door externe partijen gebruikt.
 


Meer over onderwijs, opvang of ontmoeting bij Sterrenschool De Ruimte?

Meer over onderwijs, opvang of ontmoeting bij Sterrenschool De RuimteWe bieden een uitdagende leeromgeving waarin ieder kind wordt betrokken bij en medeverantwoordelijk wordt gemaakt voor het eigen leerproces. De Ruimte stemt het onderwijs af op de leerling. Kinderen leren niet alleen op school, maar in alle situaties waarin zij komen. Daarom biedt IKC De Ruimte alle kinddiensten van 0 tot 13 jaar. Onder één dak, in één vertrouwde en veilige omgeving.

Laten we kennismakenLees ons magazine