Direct contact? Bel: 036 - 76 71 688

Home > Sterrenschool de Ruimte > Onze visie

Onze visie

De wereld overkomt je niet, maar maak je zelf. Op De Ruimte bieden wij elk kind de ruimte om te worden wie het is. Sterrenschool De Ruimte biedt Onderwijs, Opvang en gelegenheid voor Ontmoeting aan kinderen van 0 tot 13 jaar en aan buurtbewoners. Er wordt nauw samengewerkt met de ouders.

Gevarieerd en uitdagend

Binnen die setting staat IKC Sterrenschool De Ruimte ervoor dat elk kind zijn mogelijkheden optimaal leert benutten. De Ruimte biedt een gevarieerd en uitdagend aanbod aan activiteiten en werkvormen om daarmee het kind te helpen de eigen mogelijkheden te ontdekken en ontwikkelen. Zodat het kind weet wie hij is, wat hij kan en wat hij nog wil leren. Dat het kind leert de eigen talenten in te zetten voor anderen. In ons aanbod hebben we nadrukkelijk aandacht voor de vaardigheden die de 21ste eeuw van mensen vraagt.

Kinderen ontwikkelen zich op cognitief, sociaal, emotioneel, motorisch en creatief gebied. Op De Ruimte laten we kinderen met veel verschillende onderwerpen, activiteiten en werkvormen kennismaken zodat ze zich op deze vijf leergebieden breed kunnen ontwikkelen.

Onderwijs op maat

We bieden een uitdagende leeromgeving waarin ieder kind wordt betrokken bij en medeverantwoordelijk wordt gemaakt voor het eigen leerproces. De Ruimte stemt het onderwijs af op de leerling. Kinderen leren niet alleen op school, maar in alle situaties waarin zij komen. Daarom biedt IKC De Ruimte alle kinddiensten van 0 tot 13 jaar. Onder één dak, in één vertrouwde en veilige omgeving.

De 5 sterren

Sterrenschool De Ruimte werkt op basis van vijf sterren

  • Wij zijn het hele jaar open
  • Onderwijs en opvang in één
  • Maatwerk voor ieder kind
  • Uitblinken in taal, rekenen en lezen
  • Binding met de buurt

 


Meer over onderwijs, opvang of ontmoeting bij Sterrenschool De Ruimte?

Meer over onderwijs, opvang of ontmoeting bij Sterrenschool De RuimteWe bieden een uitdagende leeromgeving waarin ieder kind wordt betrokken bij en medeverantwoordelijk wordt gemaakt voor het eigen leerproces. De Ruimte stemt het onderwijs af op de leerling. Kinderen leren niet alleen op school, maar in alle situaties waarin zij komen. Daarom biedt IKC De Ruimte alle kinddiensten van 0 tot 13 jaar. Onder één dak, in één vertrouwde en veilige omgeving.

Laten we kennismakenLees ons magazine